Europeiska branschorganisationer

Återvinningsindustrierna är med i flera europeiska branschorganisationer i Bryssel.

FEAD, European Federation of Waste Management and Environmental. Läs mer om organisationen här.

Viktiga policydokument:

Driving the Circular Economy

Pull measures are crucial for a circular economy

Investment is the key to creating a more circular economy

A circular economy needs resilient markets for secondary raw materials

Free and fair competition is essential for a circular economy

 

EuRIC - European Recycling Industries’ Confederation AISBL

 EuRIC concrete proposals for a market driven circular economy, läs PDF-fil till höger

 EuRIC är en paraplyorganisation för följande organisationer som peressenterar olika materialslag

EFR, European Ferrous Recovery and Recycling Federation, läs mer här

Eurometrec, Eurppean Metal Trade & recycling federation, läs mer här

ERPA, European Recovered Paper Association, läs mer här.