Återvinningsindustrierna

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar.

Återvinningsindustrierna företräder de privata återviningsföretagen.

Föreningens främsta uppgift är att arbeta så att det skapas sunda konkurrensutsatta marknader och att avfall blir en industriell råvara. det innebär att en av de viktigaste frågorna är att arbeta för att marknadsmässiga lösningar och konkurrensneutralitet införs på avfalls- och återvinningsområdet. En annan viktig fråga är att stimulera och stötta medlemsföretagen så att de arbetar långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. Läs mer under Prioriterade frågor. 

Återvinningsindustrierna uppgift är att:

  • Att företräda medlemsföretagen

  • Att skapa bra förutsättningar för medlemsföretagens verksamheter när lagar och regler formas.

  • Att vidareutveckla medlemsföretagens miljökompetens.

  • Att vara en mötesplats där branschen, andra företag, politiker, myndigheter, forskare m.fl diskuterar frågor som rör avfall- och återvinning.

Verksamheten bedrivs både i branschorganisationen Återvinningsindustrins Branschförening och i Återvinningsindustrins Service AB.


Återvinningsindustrins medlemmar

Återvinningsföretagen skapar värde ur avfall (resurser) både för de kunder man samlar in avfallet från och för de kunder man säljer återvunna råvaror till. Våra medlemmar erbjuder insamlings- och återvinningstjänster till alla typer av kunder; företag fastighetsägare, producenter, kommuner m fl.

 

Medlemmarna omsätter idag drygt 20 miljarder kr och har mer än 6000 anställda. Drygt 10 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial hanteras i 500 anläggningar över hela landet.

Återvinningsindustrierna ingår som en av medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv