Medlemmar

Återvinningsföretagen skapar värde ur avfall (resurser) både för de kunder man samlar in avfallet från och för de kunder man säljer återvunna råvaror till.

Våra medlemmar erbjuder insamlings- och återvinningstjänster till alla typer av kunder; företag, fastighetsägare, producenter, kommuner m fl. Med helhetslösningar och partnerskap skapas kundanpassade lösningar för en smart resursanvändning. Kundens valfrihet och engagemang ökar materialåtervinningen.

Alla typer av avfall och återvinningsmaterial hanteras.

Fakta

  • Omsätter mer 20 miljarder kronor årligen
  • Fler än 6 000 anställda
  • Ca 500 anläggningar över hela Sverige
  • Hanterar ca 10 miljoner ton återvinningsmaterial och avfall

Vi lyfter material i avfallshierarkin

Idag materialåtervinns drygt 40 % av hushållens och verksamheternas avfall i Sverige. Merparten av detta avfall hanteras av de privata återvinningsföretagen - från insamling till återvinning. Potentialen att återvinna mer till nya råvaror är betydande. Efterfrågan på återvunna råvaror ökar ständigt och krav ställs på kvaliteten.