Klimatnytta

Många kunder till återvinningsföretagen vill veta vilken klimatnytta deras återvinning bidrar med, eller hur mycket koldioxidutsläpp de minskar genom att använda återvunna råvaror i stället för jungfruliga råvaror.

Klimatnytta
 
Bilden ovan visar minskade utsläpp koldioxid för återvunnen råvara jämfört med jungfrulig vid 1 ton av varje materialslag.
 
Beräkna klimatnyttan med er materialåtervinning
Klicka på excelarket högst upp till höger på denna sida. Fyll i er egen användning av glas, aluminium, stål, plast, papper och wellpapp eller organiskt avfall och se er materialåtervinnings klimatpåverkan i jämförelse med material från jungfrulig råvara.
 
En ökad återvinning och användning av återvunna råvaror ger minskade utsläpp av växthusgaser. Att materialåtervinna utslitna produkter till nya råvaror är en av de mest effektiva åtgärder som kan genomföras för att minska vår klimatpåverkan. Klimatnyttan med återvinning är stor och för vissa material är koldioxidutsläppen mer än 90 procent lägre jämfört med jungfruligt material. 
 
Koldioxidvinsten vid återvinning beror främst på att energiförbrukningen är lägre vid återvinning av material än vid utvinning av nytt material från naturen. När återvunna råvaror kan användas i stället för jungfruligt material sparar tillverkningsindustrin både energi och resurser samtidigt som de bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. 
 
Klicka här för att läsa mer om utsläppsskillnader mellan återvunna och jungfruliga råvaror.