Upprop för cirkulär ekonomi

Återvinningsindustrierna har tagit initiativ till ett upprop för cirkulär ekonomi. Utöver Återvinningsindustriernas medlemmar har uppropet signerats av IKEA, NCC, ​H&M, Houdini, Axfood, Vasakronan, Coca-Cola med flera. Ytterligare företag är välkomna att signera uppropet.

Upprop för cirkulär ekonomi:

Stora ekonomiska värden kasseras årligen genom att produkter och material som använts bara en gång blir till avfall. En studie initierad av Återvinningsindustrierna visar att Sverige årligen förlorar mer än 40 miljarder kronor genom att material och produkter inte ges nytt liv med bibehållen kvalitet efter första användningscykeln. För att ändra på detta måste regelverken på samhällsnivå ses över. Återvinning måste löna sig. De produkter som sätts ut på marknaden måste vara designade för att återvinnas och därmed minimera den del av restprodukterna som blir till avfall. 

Klimatpolitiken har hittills främst handlat om energiförsörjningen. Men även materialanvändningen har stor klimatpåverkan. Basmaterial som cement, stål, aluminium och plast svarar för nära 20 procent av CO2-utsläppen globalt. Efterfrågan på dessa material ökar snabbt. Mer än hälften av den urbana infrastrukturen som kommer att behövas globalt år 2050 är ännu inte byggd. Med dagens produktionsteknik och låga grad av återvinning finns det ingen chans att klara Parisavtalets målsättningar. Om återvinning och återanvändning däremot ges prioritet kan utsläppen reduceras kraftigt.

Det är dags för ett paradigmskifte – från linjära till cirkulära materialflöden. Det skulle spara tiotals miljarder kronor årligen, skapa många nya jobb och öka möjligheterna att nå målet om nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045.

Näringslivet har en central roll att spela i övergången till ett mer resurseffektivt samhälle. Vi som undertecknar detta upprop känner ett särskilt ansvar för att - tillsammans med Återvinningsindustrierna – både sprida kunskap om hur naturresurserna kan användas mer effektivt samt genom innovation utveckla metoder och affärsmodeller för en mer cirkulär ekonomi.

Produkterna vi erbjuder ska bli allt enklare att återvinna och användningen av återvunnet material i våra produkter ska öka kraftigt. Vi vill bidra till att minska värdeläckaget och skapa en effektivare marknad för återvunnet material. Genom detta upprop stödjer vi aktivt Återvinningsindustriernas initiativ till ett Forum för en Cirkulär Ekonomi. 

Vi förbinder oss att göra vår del genom att:

  • Öka våra inköp av återvunnet material.
  • Öka andelen produkter i sortimentet som är designade för återvinning och återanvändning.
  • Opinionsbilda och påverka så att regelverken driver på en övergång till cirkulära materialflöden.

Vi välkomnar andra företag att ansluta sig till och stödja detta upprop.

 

upprop 201808