Ett värdebeständigt svenskt materialsystem

Den 18 januari lanserade ÅI och Material Economics forskningsprojektet Ett värdebeständigt materialsystem - ett projekt finansierat av RE:Source som synliggör de ekonomiska värdeförluster som uppstår i dagens materialhantering.

Sverige förlorar minst 42 miljarder kronor varje år. Det är budskapet i forskningsrapporten som visar de ekonomiska förluster som uppstår när vi inte tar till vara våra utslitna material och produkter resurseffektivt. Värdeförlusterna uppstår främst för att material ofta går förlorat och för att kvalitén på materialet försämras. Det handlar exempelvis om att vi inte tar tillvara stål i byggnader som rivs, plast från förpackningar som kastas eller alumi­nium i fordon som skrotas. 
 

En stor del av de mångmiljardbelopp som årligen går förlorade skulle kunna återtas till 2040, exempelvis genom bättre produktdesign och återvinningssystem. Det är en stor industriell möjlighet och utmaning för både politiken och näringslivet.

 

Under seminariet presenterades de ekonomiska förluster som uppstår i värdekedjorna för plast, stål, aluminium, cement och papper. Därefter diskuterade representanter från politik, forskning och näringsliv vilka politiska och industriella möjligheter Sverige har när det gäller att ta tillbaka en del av våra förlorade materialvärden.

 

Läs rapporten Ett värdebeständigt svenskt materialsystem

Se seminariet
Se en presentation av rapportresultaten

Följ twitteruppdateringarna från seminariet