Circular Sweden

Circular Sweden är ett företagsforum som skapar mer cirkulära materialflöden. Circular Sweden har som huvudfokus att driva politik och opinion framåt för att skapa cirkulära materialflöden.

shutterstock forum

 De företag som är medlemmar i Circular Sweden är: Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, Spendrups Bryggeri, SSAB, Tarkett och Återvinningsindustrierna.

Utgångspunkten är att ett resurseffektivt samhällsansvar är en viktig del av lösningen i klimatomställningen och att ett skifte från linjära till cirkulära materialflöden är nödvändig för att bibehålla välfärden i framtiden. Fortfarande är Sverige mycket långt ifrån ambitionen att material av olika slag ska kunna cirkulera i samhället - från råvara till produkt till råvara av god kvalité. Circular Sweden driver därför utveckling och politik framåt inom 4 områden:

  • Design för cirkulär ekonomi
  • Hållbar konsumtion
  • Ökad tillgång och användning av återvunnet material
  • Cirkulära värdekedjor

Vår vision: 100 % cirkulära materialflöden
Vårt mål: 2030 är Sverige ledande inom cirkulära materialflöden och driver utvecklingen internationellt.

2030 förväntar vi oss att Sverige är ett internationellt föredöme inom cirkulära materialflöden och aktivt driver på en global cirkulär utveckling. Värdeläckaget i Sveriges materialflöden har halverats. Ett mått för cirkularitet har utvecklats och tillämpas inom privat och offentlig verksamhet. Det har skapats en samsyn och standardisering av cirkulära begrepp som möjliggör en effektivare omställning. Sverige har fått en tydlig lagstiftning som möjliggör för företag att äga sitt avfall, ta ansvar för sin värdekedja och med bättre lönsamhet cirkulerar mer av sitt material. Återvunna råvaror, inklusive återvunna råvaror av biomaterial, är konkurrenskraftiga med jungfruliga och har en hög efterfrågan. Konsumenter och upphandlare ställer krav på återvunna råvaror i produkter och materialflöden.

Circular Sweden bjuder in näringsliv, politik och forskning till diskussioner om hinder och möjligheter för mer cirkulära materialflöden. Vi skapar också synergier, sprider goda exempel och hittar cirkulära företagsgemensamma vägar framåt. Vi som är medlemmar har möjlighet att påverka omfattande materialflöden eller som bedriver ett ambitiöst cirkulärt arbete. Vi har åtagit oss att ha en tydligt ökande cirkulär utvecklingstrend, exempelvis vad gäller inköp av återvunnet material och produkter som är designade för återanvändning och återvinning. Vi rapporterar årligen till Circular Sweden utifrån våra mål för cirkularitet.

Företagsloggor

Circular Sweden uppmuntrar fler aktörer att ansluta sig till forumet. För mer information kontakta Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna, lina.bergstrom@recycling.se