Remissvar

Återvinningsindustrierna är remissinstans för frågor som rör avfalls- och återvinningsbranschen. Det kan röra sig om övergripande strategifrågor till detaljkrav i förordningar.

ÅI svarar på remisser som tillsänds oss från regeringen och myndigheter. Vi tar även initiativ till att svara på andra remisser som berör våra medlemmars verksamhet och marknadsförutsättningar. 

Vi svarar även på remisserfrån EU via våra europeiska branschorganisationer.